link to sociology site youthlogoHome

People

Research

Links

 

Search this site:

Help

Mládež a európska identita

Vitajte na stránke projektu "Orientácie mladých mužov a žien na obcianstvo a európsku identitu," ktorý je financovaný Európskou komisiou.

Tento projekt sa zaoberá tým, ako mladí muži a ženy vo veku 18-24 rokov vnímajú a prežívajú svoju identitu, obcianstvo a väzby na lokálne spolocenstvo, národ a Európu.

Prostredníctvom dotazníkového prieskumu a hlbkových rozhovorov sa obraciame na náhodne vybranú vzorku mladých ludí ako aj na mladých ludí študujúcich odbory, ktoré pravdepodobne budú viest k "európskym kariéram" mimo hraníc ich vlastnej krajiny.

Rozhodli sme sa porozprávat s mladými ludmi z miest, ktoré majú kontrastné histórie spojenia so zvyškom Európy a Európskou úniou.

Výskum prebieha vo Viedni a Vorarlbergu (Rakúsko), v Chemnitzi a Bielefelde (bývalé Východné a Západné Nemecko), v Madride a Bilbau (Španielsko), v Prahe a v Bratislave (hlavné mestá pomerne novej Ceskej republiky a Slovenskej republiky) a v anglickom Manchestri a škótskom Edinburghu (Velká Británia).


Dokumenty v ceštine a slovencina

www.sociologia.sav.sk/mladez

Austrian Flag Czech Flag German Flag UK Flag Spannish Flag

University Home | Contact | Search


Material Copyright © 2004 University of Edinburgh

Youth and European Identity
Professor Lynn Jamieson

Adam Ferguson Building
University of Edinburgh
Edinburgh
Scotland, UK
EH8 9LN

Tel: +44 (0)131 650 4002

Lynn.Jamieson@ed.ac.uk