Skip to main content

Sociology: People

Search

Zhen Wei

Zhen Wei
Name
Zhen Wei
Address
Edinburgh UK
Telephone
+44 (0)7421233421
Email
Research Interests
Political sociology, Historical sociology, Social theory, Sociology of the body, China, Labour and labour movements
URL
http://www.sociology.ed.ac.uk/people/research_students2/zhen_wei

Research Interest

My research interest lies in the collective actions of late imperial and modern China. I am especially interested in researching the body, food and identity in China's peasant revolts and communist revolution.

Qualifications

Master of Science by Research, Sociology, The University of Edinburgh, UK

Bachelor of Management, Labour and Social Security, Soochow University, China

Supervisors

Sophia Woodman

Jonathan Hearn

Publications

Journal Article 

Wei Zhen, Liang Junlin (2016). zhong guo yang lao bao xian zhi du bing gui zi jin que kou de dong tai mo ni, ren kou yu fa zhan (The Dynamic Simulation of Financing Gap Emerged during China's Old-age Insurance System Integration Process, Population & Development), 22(4): 49-64.

Liang Junlin ,Wei Zhen (2015). nong ming gong rong ru cheng zhen zheng ce de yan hua bo yi lun fen xi — yi su nan wei li, xi bei ren kou (The Evolutionary Game Theory Analysis of Migrant Workers’ Urban Integration Policy – Take Southern Jiangsu as an Example, Northwest Population Journal), (36)2: 112-116

Cui Xiangmin ,Wei Zhen (2014). lv se chuang ye yu lv se xiao fei de yan hua bo yi yan jiu, ke ji jin bu yu dui ce (Game Theory Research on Green Consumption and Green Business Evolution, Science &Technology Progress and Policy), 31(4):16-19

Liu Chan, Wei Zhen (2014). nong cun lao nian ren de jia ting gou cheng yu cha yi, jiang su da xue xue bao: she hui ke xue ban (The Elderly People’s Family Composition and Its Differences in Rural China. Journal of Jiangsu University: Social Science Edition), 16(2): 24-32

Conference

Wei Zhen (2016). Embodying vulnerable bodies in the early communist labour movements of the Communist Party of China (CPC), New Directions Conference, Edinburgh

Wei Zhen (2016). Embodying ‘socialist citizenship’ in Mao's China: a review, BSA Regional Event: Embodied citizenship: Mediating the state through the self, Nottingham

Cui Xiangmin, Wei Zhen (2013). ji yu xiao guo tui li li lun de da xue chuang ye jiao yu yan jiu, quan guo da xue sheng zhi ye fa zhan yan tao hui (Study of College Students Entrepreneurship Education based on the effect of reasoning theory, National College Students' Career Development Conference), Beijing

Awards

2015 Outstanding Graduate Award, Soochow University

2015 Outstanding Undergraduate Dissertation, Soochow University

Research Experience

2012/2013 Research assistant, jiang su sheng jiao yu ting zhe xue yu she hui ke xue xiang mu: ji yu neng li shi jiao de ke ji xing chuang ye qi ye cheng zhang (Philosophy and Social Science Project of Education Bureau of Jiangsu Province: Technology-Based Start-up Grow Based on the Capability) with Dr. Cui Xiangmin.

2013 Research assistant, jiao yu bu ren wen yu she hui ke xue yan jiu xiang mu: su nan di qu cheng xhen hua jin cheng zhong de she hui bao zhang mo shi yan jiu (The Key Base of Humanities and Social Science Research Projects of Ministry of Education: Social Security Mode Research During Southern Jiangsu Urbanization) with Professor Liang Junlin.